Nasılki hiç bir ürün etiketsiz olamazsa, etiketle bir bütünse; aralarında bu şiirdeki gibi bir aşk varsa biz de işimize bu tutkuyla sevdalıyız.....